PRÁCE PRO VÁS JE ZA MNOU VIDĚT

ŘEDITEL UHERSKOHRADIŠŤSKÉ NEMOCNICE

ředitel
Uherskohradišťské
nemocnice a. s.

Proč vstupuji do politiky

Nikdy jsem do vrcholné politiky jít nechtěl, ale obava z dalšího vývoje v naší republice (nejen ve zdravotnictví) mě přesvědčila změnit názor. Jako praktik vidím, že o podstatných věcech často rozhodují lidé, kteří dané problematice nerozumí nebo jsou jejich rozhodnutí motivována politicky či s ohledem na osobní prospěch. Proto jsem se rozhodl přijmout nabídku ODS kandidovat do Senátu jako nestraník na jejich kandidátce. Chci využít možnost pracovat pro Vás svobodně a s hlubokým vnitřním přesvědčením zkušeného člověka, přicházejícího z praxe. Chci ovlivňovat tvorbu zákonů tak, aby nám všem byly ku prospěchu a nekomplikovaly nám život. V nekompromisním nasazení, v němž pracuji řadu let v rámci vedení nemocnice, chci pokračovat i v Senátu České republiky.

Uherské Hradiště a jeho okolí mám rád, rozumím zdravotnictví a bojím se, že můžeme ztratit to,
co zde máme a co se nám společně podařilo vybudovat. 

Můj postoj k politice

V listopadu 1989 jsem, ještě jako student, byl aktivním účastníkem Sametové revoluce. Proto beru jako svou morální povinnost účastnit se všech probíhajících voleb. Stranu si vybírám především podle programu, který strana má, a také podle toho co slibovala a nakonec plnila. Současně jsem se při volbě rozhodoval podle toho, jaké hodnoty a zásady vyznával člověk, který stranu vedl nebo za ni kandidoval. Vážím si svobody, demokracie, života každého člověka, slušnosti, práva na odlišný názor i odvahy bojovat proti nespravedlnosti.

Jsem přesvědčený, že i politiku lze, jako každé jiné povolání, dělat dobře, poctivě a s reálnými výsledky. Jsem zvyklý každou svou práci vykonávat naplno, stojím si za ní a stejně jsem připravený působit případně i v Senátu. Pozici senátora rozhodně neberu jako trafiku, naopak budu velmi rád, pokud by se mi podařilo politiku a její vnímání alespoň částečně rehabilitovat.

Co pro mne znamená Senát

Senát je v první řadě nezbytná záruka ústavnosti, kdy bez jeho schválení neprojde žádný ústavní zákon nebo jeho změna, přičemž tyto zákony určují základní pravidla fungování našeho státu, a také pojistka demokracie, kdy je na rozdíl od Poslanecké sněmovny Senát nerozpustitelný.

V legislativním procesu je Senát důležitou brzdou u špatných, nedokonalých nebo neúplných zákonů a iniciátorem nových předpisů.

Z mého pohledu jsou také velmi důležité pravomoci týkající se jmenování ústavních soudců, možnost komunikovat přímo se zástupci samospráv a smysluplné zahraniční působení.

Nechci slibovat nesplnitelné 

Slib není jen slovo, považuji ho za závazek. Senátor ze své pozice nemá pravomoc zařídit či zastavit výstavbu, provést investici, zablokovat činnost nebo ovlivnit řízení společnosti. Nic z toho proto nebudu slibovat.

Naopak se zavazuji, že v případě úspěchu vynaložím maximální úsilí, abych se v rámci svěřených kompetencí v Senátu zasadil o zlepšení problematických oblastí ve zdravotnictví, sociálních službách a zaměstnanosti. Své zkušenosti z praxe chci využít ke zlepšení legislativy a k neustálé snaze o zajišťování podmínek pro co nejlepší zdravotní a sociální péči pro všechny, kteří ji potřebují.

Chtěl bych také stále mluvit se zástupci obcí a měst v regionu, kteří sami nejlépe vědí, co je trápí a co je třeba pro život v daném místě zlepšit. Jako důležité vidím také smysluplnou práci v zahraniční politice a především propojení místních firem se zahraničními partnery a investory.

Jsem ženatý, bezdětný. Moje žena je lékařka. Mám rád sport a turistiku.
Bez své ženy, přátel a skvělých kolegů bych dokázal mnohem méně. 

  • 1968 narozen v Uherském Hradišti
  • 1992 absolutorium na Lékařské fakultě v Brně
  • 1992 nástup do nemocnice v Uh. Hradišti
  • 1995 zakládající člen Lékařského odborového klubu v Uherském Hradišti
  • 1997 předseda OS České lékařské komory
  • 1999 dosažení II. atestace v oboru ORL
  • 1999 zástupce primáře ORL
  • 2004 pozice lékařského náměstka ve vedení Uherskohradišťské nemocnice
  • 2007 odchod do soukromé praxe ORL
  • 2013 nástup do funkce ředitele Uherskohradišťské nemocnice a. s.

Moje priority

Zdravotnictví

V oblasti zdravotnictví, kterou znám nejlépe, chci vytvářet co nejlepší podmínky pro pacienty a pro zdravotníky. V Uherském Hradišti jsem společně s týmem skvělých lidí dokázal, že je možné za krátkou dobu postavit špičkové zdravotnické zařízení a to vše bez vytváření ztrát. Své zkušenosti chci využívat i v Senátu. Chci Vám, svým spoluobčanům v regionu, zajistit, že žádná politická moc a žádné finanční či osobní zájmy Vám Vaše jistoty nevezmou.

 

Sociální péče

Oblast sociální péče je se zdravotnictvím úzce propojena. Chci se podílet na vybudování fundovaného a funkčního systému, který zajistí dostatek sociálních zařízení, dostatek přiměřeně kvalifikovaného personálu a v konečném důsledku klidnou poslední fázi života nám všem. Stáří se totiž bude jednou týkat každého z nás.

Udržení zaměstnanosti

Současné dopady koronavirové krize na zvyšující se nezaměstnanost mne silně zneklidňují. Manažerské zkušenosti ze zdravotnictví chci využít k aktivování
a podpoře iniciativ, které budou směřovat k udržení zaměstnanosti v našem kraji na co nejvyšší úrovni.  Obyvatelé našeho kraje jsou na svůj domov právem pyšní. Já jsem pyšný na své spoluobčany. Chci být mezičlánkem na cestě, která vede k obyčejné lidské spokojenosti a k radosti ze života. 

Také mne podporují

Mgr. Igor Stránský
režisér,  bývalý ředitel Slováckého divadla 

Jak ho znám, zůstává v každé situaci především Člověkem. Obsaďme politiku těmito lidmi a...

MUDr. Jan Píštěk
gynekolog, Uherské Hradiště

...s takovými lidmi může získat politika opět obsah, myšlenku, úroveň a povede k řešení problémů věcí ...

Ing. Stanislav Blaha 
poslanec PČR, starosta města Uherské Hradiště

Co řekneš, to platí. Vážím si toho, jak dokážeš věci promýšlet do detailů. Myslím, že je to něco...

David Vacke 
moderátor, režisér,
herec Slováckého divadla 

Petr Sládek je neskutečně pracovitý člověk, který pro naplnění vytyčeného cíle umí nadchnout také....

Miroslav Mahdalík
podnikatel,
majitel VOMA, s.r.o.

Petře, díky mnohým našim setkáním mohu předně říct, že jsi odvážný a jistý v rozhodování. Tvé....

František Elfmark
poslanec PČR,
zastupitel města
Uherské Hradiště

Kvalitní spolupráce s dalšími kolegy je pro mne jakožto politika základním předpokladem k...

Miloš Kozumplík 
emeritní starosta,
radní města
Veselí nad Moravou

Vážím si na Vás především tu lidskost, vyvěrající z vaší ohleduplnosti, citlivosti....

PhDr. Ivo Frolec
místostarosta
města
Uherské Hradiště

Petr Sládek má za sebou velmi úspěšnou profesní dráhu. Je výborným lékařem...

MUDr. Eva Dokoupilová, MBA
revmatoložka,  MEDICAL PLUS, s.r.o.

Myslím si, že jsi férový člověk, držíš slovo, známe se přes 30 let. Vždycky jsi byl rozumným....

MUDr. Vladimír Okénka
primář interního oddělení
nemocnice
v Uherském Hradišti

Je nápaditý, práci promýšlí a dotahuje do nejmenších detailů. Nemění svůj názor, v jednání je přímý a ...

Ing. Petr Holásek
podnikatel,
majitel
HOPE SPORT, s.r.o.

Lidi s opravdu lidským přístupem, profesní a odbornou znalostí a širokým rozhledem v politice potřebujeme jako sůl...

Stanislava, František
a Štěpán Hrňovi
lékařsko - vinařská
rodina z Buchlovic

Je to člověk, který se nezastaví před žádným problémem. Naopak problém je pro něj výzva. Každou činnost, kterou...

MUDr. Čestmír Vlachynský
lékař ORL, Uherské Hradiště

Pro své velké schopnosti organizační a řídící, podpořenými dobrou komunikací s lidmi...

Aktuality

Vážení podporovatelé a přátelé. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologicke situaci jsem se rozhodl dne 16. 9. 2020 s okamžitou platností ukončit kontaktní část mé předvolební kampaně s tím, že na samotné kandidatuře se nic nemění. Jsem si vědom, že tento krok může mít negativní vliv na můj případný úspěch ve volebním klání, ale není již v mých silách se vedle plného nasazení v nemocnici věnovat i výjezdům po našem kraji a hlavně mojí prioritou je, aby naše nemocnice současnou situaci zvládla. Ode dneška tedy budu řešit pouze stav pacientů a personálu v Uherskohradišťské nemocnici. Držme si palce, buďme k sobě ohleduplní a dávejme na sebe pozor. Děkuji vám za podporu a pochopení.

12. 9. 2020 - Ostrožská Lhota - Blatnice - Blatnička - Boršice u Blatnice - Slavkov - Horní Němčí

Dominantou Ostrožska je bezesporu Svatý Antonínek, místo, které více než 300 let přitahuje poutníky magickou silou. Za jeho horizontem se rozkládá úrodná vinařská oblast, jejímuž kouzlu se nedá odolat. Vinařské řemeslo se zde dědí z generace na generaci a dá-li pánbůh bude tomu tak i nadále. Zastupitelé naslouchají hlasu obyvatel a snaží se plnit jejich praktické potřeby a to mnohdy i za nelehkých rozpočtových podmínek.

9. 9. 2020 - Ostrožská Nová Ves

Hned při příjezdu k obecnímu úřadu je vám jasné, že místní zastupitelé jdou s dobou a jen tak něčeho se nebojí. Obecní úřad s knihovnou, nadčasový divadelní sál, nové víceúčelové hřiště či výstavba moderní čtvrti jsou toho jasným důkazem. Muzeum zase samo chválí vztah místních lidí k historii. Cestou k jezerům míjíte oblíbený golfový areál a když dorazíte k vodě, nechce se vám věřit, že tahle krása je tak blízko vašeho domova.

8. 9. 2020 - Huštěnovice - Jalubí

Huštěnovice jsou mnohým známy pouze jako železniční stanice. A to je velká škoda. Jde totiž o obec mající velký vztah ke vzdělání, sportu i historii. Po pár kilometrech dorazíte přes "Kuvajt" do Jalubí a spadne vám brada nejen nad větrným mlýnem a nad přírodou, která podchřibskou vesnici obklopuje, ale také nad zjištěním, že když obci "vládne" stejný starosta desítky let, tak dokáže velké věci.

5. 9. 2020 - Popovice - Podolí - Veletiny - Vlčnov - Nivnice - Suchá Loz

Další cyklo vyjížka nás vedla Popovicemi, Podolím a Veletinami, a pokračovala dál, směrem k Bílým Karpatům, přes Vlčnov a Nivnici až do Suché Lozi. V obcích, v nichž nás přivítali starostové, jsme mohli detailněji nahlédnout do historie i současnosti vesnic. Objevem pro nás bylo, mimo jiné, rodinné muzeum v Popovicích, Podolské mokřady či Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově. Nejvíce se na dobrém pocitu z poznávací výpravy opět podepsala především nesmírná lidská vstřícnost.

2. 9. 2020 - Kostelany nad Moravou - Nedakonice

Řeka Morava tiše protéká krajem a na jejím pravém břehu zastupitelstva Kostelan nad Moravou a Nedakonic, stejně jako představitelé spousty dalších obcí v kraji, bojují s rozpočty a snaží se vybudovat pro své občany co nejlepší podmínky pro život. V Nedakonicích právě dokončili revitalizaci čistírny odpadních vod a v Kostelanech zase lákají mládež na nové víceúčelové hřiště.

30. 8. 2020 - Zlechov - Tupesy - Břestek - Staré Hutě - Stupava - Buchlovice

Máme za sebou další cyklovýlet. Holý kopec - Buchlov a Modla (Barborka) jsou typickým chřibským trojvrším, pod nímž se nacházejí obce Zlechov, Tupesy, Břestek, Staré Hutě, Stupava a Buchlovice. Když tudy člověk projíždí a dívá se kolem sebe, tak jej napadá úryvek z jedné známé písně: "Zemský ráj to na pohled..."

26. 8. 2020 - Dolní Němčí - Hluk

Nejen podle cedule "Obec roku 2018", kterou míjíte při vjezdu do Dolního Němčí, je zřejmé, že obec je vedená s nejvyšší možnou pečlivostí. Pohled na veřejná prostranství a bližší informace o infrastruktuře a hospodaření první dojem jenom potvrdí. V sousedním městečku Hluk, které se pyšní velmi hlubokou historií, zase pochopíte, že když se táhne za jeden provaz, dají se překonat jakékoli problémy. Děkujeme za milá setkání a zasvěcená povídání během povznášejících exkurzí.

25. 8. 2020 - Velehrad - Salaš - Modrá

Návštěva Velehradu přinese duchovní vzpruhu, ať už jste či nejste věřící. Nejen bazilika ale dělá Velehrad Velehradem. Jsou to také činorodí a pracovití lidé a jejich vzájemná spolupráce. Ta skvěle funguje i se sousedícími obcemi Modrou a Salaší. Modrá vás přivítá úžasným skanzenem a svými rybníky a po průjezdu přívětivou obcí zůstanete němí zírat z rozhledny na okolní vinohrady. Potom se vydáte na "konec světa" s názvem Salaš a po rozhovorech s místními lidmi se vám nechce domů.

22. 8. 2020 - Boršice - Stříbrnice - Medlovice - Osvětimany - Újezdec - Hostějov - Vážany - Tučapy

To zkrátka nikde jinde nenajdete - Boršice, Stříbrnice, Medlovice, Osvětimany - nejen tyto vesnice, ale také paseky nad nimi moc dobře známe a rádi se jimi chlubíme. A když k nim přidáte Újezdec, Hostějov, Vážany či Tučapy, máte pozoruhodný výlet se spoustou malých nenápadných poznání. Všechna tato místa stojí za návštěvu. Jen tak. Abyste se třeba mohli zhluboka nadechnout.

19. 8. 2020 - Strání - Březová - Korytná

Z lidí zde žijících je cítit velká hrdost na okolní nenapodobitelnou krajinu. Byli jsme opět fascinováni odvahou a rozhodností starostů a obecních zastupitelů pouštět se i do nákladných projektů, jako je například fotbalový stadion ve Strání, sportovní hala či škola v Březové nebo rekonstrukce školky v Korytné. Obdivuhodné je také nadšení do sportovních aktivit. A nejde vždy o kopanou či hasičský sport. Korytňané jsou například posedlí petanguem.

18. 8. 2020 - Javorovec - Mistřice - Kněžpole

Pohled z rozhledny a návštěvy obcí nedaleko Uherského Hradiště nás opět přesvědčily o kráse našeho kraje a také o činorodosti zastupitelstev bojujících s nedostatkem finančních prostředků, ale přesto často velmi aktivních. Poloha fotbalového hřiště v Mistřicích s výhledem na panorama Chřibů je fascinující.

15. 8. 2020 - Kozojídky - Žeraviny - Hroznová Lhota - Tasov - Lipov - Louka - Velká nad Veličkou

Opět cyklovýprava a opět potvrzení, že žijeme v neskutečně krásné části naší země. Z rozhovorů se starosty, ale také ze vzhledu a vybavení obcí, jasně vyplyvá, že prioritou je dobudovávání základní infrastruktury, ale také zkrášlení obcí a zvýšení standardů. Občany některých obcí trápí nedokončené cyklostezky mezi obcemi. 

12. 8. 2020 - Suchov - Nová Lhota - Javorník - Kuželov - Hrubá Vrbka - Malá Vrbka

Tentokrát jsme se vydali autem na Horňácko a kus cesty si prošli i pěšky. Užasná krajina a neuvěřitelně vstřícní lidé. Obce se perou se standardními problémy a s nedostatkem financí na infrastrukturu. Lidé na Horňácku jsou trpěliví a houževnatí. Navštěva Horňácka je pohlazením po duši.

11. 8. 2020 - Uherský Ostroh

Opět velmi smysluplná návštěva. Pan starosta Petřík nás provedl městem a zasvětil nás do věcí, které občany trápí a také nač jsou Ostrožané hrdí. Uherský Ostroh je velmi nenápadné, a tak trochu skryté, ale nesmírně krásné městečko. Občanská vybavenost, možnosti sportovního vyžití, historie a okolní příroda dělají z Ostrohu dobré místo k trvalému žití.

8. 8. 2020 - Veselí nad Moravou a Moravský Písek

S týmem podporovatelů jsem navštívil Veselí nad Moravou a Moravský Písek. Skvělá atmosféra, skvělí lidé, nádherná místa a spousta informací. Děkuji všem a těším se na další poznávání našeho milovaného kraje. 

Kdy a kde - exkurze po kraji

8. srpna 2020 - SONa kole: Veselí nad Moravou - Moravský Písek
11. srpna 2020 - ÚTNa kole: Uherský Ostroh
12. srpna 2020 - STAutem: Suchov - Nová Lhota - Javorník - Kuželov - Hrubá Vrbka - Malá Vrbka
15. srpna 2020 - SONa kole: Kozojídky - Žeraviny - Hroznová Lhota - Tasov - Lipov - Louka - Velká nad Veličkou
18. srpna 2020 - ÚTNa kole: Javorovec - Mistřice - Kněžpole
19. srpna 2020 - STAutem: Strání - Březová - Korytná
22. srpna 2020 - SONa kole: Boršice - Stříbrnice - Medlovice - Osvětimany - Újezdec - Hostějov - Vážany - Tučapy
25. srpna 2020 - ÚTNa kole: Modrá - Velehrad - Salaš
26. srpna 2020 - STAutem: Dolní Němčí - Hluk
30. srpna 2020 - STZlechov - Tupesy - Břestek - Staré Hutě - Stupava - Buchlovice
2. září 2020 - STKostelany - Nedakonice
5. září 2020Popovice - Podolí - Veletiny - Vlčnov - Nivnice - Suchá Loz
8. září 2020 - ÚTHuštěnovice - Jalubí
9. září 2020 - STOstrožská Nová Ves
12. září 2020 - SOOstrožská Lhota - Blatnice - Blatnička - Boršice u Blatnice - Slavkov - Horní Němčí
15. září 2020 - ÚTNa kole: Polešovice - Ořechov ZRUŠENO KVŮLI ZHORŠUJÍCÍ SE SITUACI S COVID-19
16. září 2020 - STAutem: Veselí nad Moravou - ZRUŠENO KVŮLI ZHORŠUJÍCÍ SE SITUACI S COVID-19
19. září 2020 - SOUherské Hradiště - ZRUŠENO KVŮLI ZHORŠUJÍCÍ SE SITUACI S COVID-19
22. září 2020Staré Město - ZRUŠENO KVŮLI ZHORŠUJÍCÍ SE SITUACI S COVID-19
23. září 2020Kunovice - ZRUŠENO KVŮLI ZHORŠUJÍCÍ SE SITUACI S COVID-19
29. září 2020 - ÚT Míkovice - Vésky - Sady - ZRUŠENO KVŮLI ZHORŠUJÍCÍ SE SITUACI S COVID-19
30. září 2020 - STJarošov - Mařatice - ZRUŠENO KVŮLI ZHORŠUJÍCÍ SE SITUACI S COVID-19

Kontakt

MUDr. Petr Sládek
mudrpetrsladek@gmail.com